Jakou vysokou školu si vybrat?

Při výběru vhodné vysoké školy byste měli přihlížet na své zájmy, profesi, které byste se rádi v budoucnu věnovali a na své uplatnění na trhu práce po skončení vysokoškolského studia.

Osoby s jasně vyhraněnými zájmy mají většinou v této otázce jasno, ale mnoho mladých lidí po maturitě nemá jasnou představu o svém směřování a ani vysněném povolání. V jejich hledání jim může pomoci RIASEC test. Je to test pro určování ideálního povolání na základě vašeho typu osobnosti. Byl vypracován americkým psychologem prof. Johnem Lewisem Hollandem v roce 1966. Protože žádný člověk nespadá pouze pod jeden typ osobnosti, Holland kód se skládá ze tří písmen, první písmeno určuje majoritní typ osobnosti, další dvě písmena vyjadřují minoritní typ osobnosti. Z hlediska zájmů jsou lidé rozdělen do šesti osobnostních skupin – R, I, A, S, E a C.

R – REALISTIC, realistický typ

Lidé s touto osobnostní orientací dávají přednost konkrétním, manuálním nebo technickým činnostem. Jsou spíše uzavřené povahy, preferují práci s konkrétními věcmi, než s myšlenkami nebo lidmi. Vhodné jsou pro ně školy s technickým zaměřením z oblasti stavebnictví, strojírenství, elektrotechniky a informačních technologií.

I – INVESTIGATIVE, investigativní typ

Lidé, kteří spadají do této skupiny dávají přednost analytickým, intelektuálním a ivestigatívnym aktivitám. Uplatňují se hlavně v oblasti vědy a výzkumu. Hodnotově jsou orientovaní na celoživotní vzdělávání a zdokonalování se v oblastech jejich zájmu. Vhodné školy jsou všechny, které nabízejí vědecké obory.

A – ARTISTIC, umělecký typ

Osoby s touto orientací mají intuitivní, originální myšlení, mají rádi tvořivost. Jsou komplikovaní, nepořádní, impulzivní, emocionální. Postrádají praktičnost v každodenním životě. Vhodné je studium uměleckého směru, ve kterém daná osoba vyniká.

S – SOCIAL, sociální typ

Lidé patřící do této skupiny velmi rádi spolupracují s lidmi. Jejich aktivity jsou zaměřeny na pomoc, vzdělávání dospělých nebo dětí, podporu, poradenství, péči. Jsou velmi komunikativní a extrovertní povahy. Vhodné je studium oblastí, které souvisejí s pedagogiku, ošetřovatelství, sociální prací, zákaznickou podporou, kde se vyžadují dobré komunikační schopnosti.

E – ENTERPRISING, podnikavý typ

Jedinci v této skupině jsou ambiciózní, sebevědomí, orientovaní na zisk, profit, společenskou úspěšnost. Preferují činnosti, které vyžadují vysokou míru argumentace, organizačních schopností, dominance a přesvědčování jiných lidí. Lidé, kteří mají dominantní toto písmeno se uplatní v oblastech, kde mohou naplno využít své vůdčí a organizační schopnosti. Vhodnou oblastí na studium je marketing, mezinárodní vztahy, ekonomika a management.

C – CONVENTIAL, konvenční typ

Charakteristickým rysem pro lidi v této skupině je přizpůsobivost, svědomitost, praktičnost, přesnost při práci s informacemi jako jsou data, čísla a fakta. Mají smysl pro detail a nepostrádají ani organizační schopnosti. Preferují pracovní prostředí s jasně stanovenými rolemi, pracovními postupy, povinnostmi a úkoly. Velmi dobře se uplatní ve veřejné správě, administrativě, v bankovnictví a finančnictví.

 

Informace v článku o jednotlivých typech osobnosti z kódu RIASEC, jsou pouze orientační a velmi obecné. Pro přesné určení typu vaší osobnosti a vhodného povolání, je třeba absolvovat test který najdete na této stránce.

Test RIASEC sestává z 30 otázek
Začít test
Zjisti teď a tady svůj typ osobnosti a začni dělat práci, která tě bude bavit.