Co je to RIASEC

Hollandův kód nebo RIASEC, je teorie volby povolání na základě typu osobnosti. Test na určování kódu RIASEC byl vypracován psychologem Johnem L. Hollandem.

Každé písmeno z kódu RIASEC představuje jeden typ osobnosti:

Realistický

R – Realistický (Realistic)

Lidé s mechanickými a praktickými dovednostmi. Preferují práci venku s různými nástroji. Preferují práci s věcmi před prací s lidmi.

Výskumnícky

I – Bádavý (Investigative)

Lidé s matematickými a vědeckými znalostmi, kteří nejraději řeší problémy samostatně. Vyhovuje jim více práce s myšlenkami než práce s lidmi nebo věcmi.

Umelecký

A – Umělecký (Artistic)

Lidé s uměleckými vědomostmi a představivostí, kteří rádi tvoří. Raději se zabývají nápady než praktickými záležitostmi.

Sociálny

S – Sociální (Social)

Lidé se sociálními vědomostmi, jenž je zajímají sociální vztahy a rádi pomáhají ostatním s řešením jejich problémů.

Podnikavý

E – Podnikavý (Enterprising)

Lidé s vůdčími a verbálními schopnostmi, kteří mají rádi vliv. Baví je politika a ekonomika. Raději pracují s lidmi a nápady než s věcmi.

Kancelarsky typ

C – Kancelářský (Conventional)

Lidé s úřednickými a matematickými schopnostmi. Preferují práci uvnitř. Raději pracují s čísly a slovy než s lidmi a nápady.

Hollandův výzkum ukazuje, že každý typ osobnosti se hodí na jiné povolání a umí vzkvétat pouze v určitém odvětví. Protože žádný člověk nespadá pouze pod jeden typ osobnosti, Hollandův kód se skládá ze tří písmen. První písmeno určuje majoritní (většinový) typ osobnosti, další dvě písmena vyjadřují minoritní typ osobnosti. Takovýmto skládáním písmen umíme rozdělit lidi až do 120 nejrůznějších kombinací jejich osobnosti.