Podmínky používání a ochrany osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky upravují vztah mezi návštěvníkem (dále jen uživatel) internetové stránky RIASEC.sk resp. test-osobnosti.riasec.sk (dále jen server) a osobou provozující tuto stránku:
  podm-b1
 2. Právní vztah upravený těmito podmínkami vzniká ve chvíli, se uživatel rozhodne vyplnit test osobnosti umístěn na této webové stránce.
 3. Odesláním poplatku za poskytnutí výsledku vyplněného testu uživatel akceptuje tyto obchodní podmínky.

II. Základní pojmy

 1. Metoda hodnocení RIASEC je používána předními psychology na celém světě.
 2. Každý test vyhodnocuje software na základě kombinaci zodpovězených otázek.
 3. Zobrazený výsledek popisuje typ osobnosti, rozložení vlastností a nabídne vhodné povolání, které jsou určeny na základě kombinaci odpovědí.

III. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

IV. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel neodpovídá za přerušení ani omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. Výpadky elektrické energie, telekomunikační spojení atd.).
 2. Po vyplnění testu a jeho zaplacení je poskytovatel povinen zpřístupnit uživateli jeho výsledek.
 3. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s prováděním ani vyhodnocováním RIASEC testů. Uživatel výslovně bere na vědomí, že výsledek RIASEC testu nemusí být přesný odpovídající výsledkům dosaženým na psychologických sezeních.

V. Ochrana osobních údajů

 1. Tato stránka ukládá vyhodnocení testu do databáze. Vyhodnocení testu je identifikováno 16 místním řetězcem vygenerovaným náhodně, při odeslání testu. Výsledek proto není možné na základě záznamů v databázi přiřadit ke konkrétní osobě.
 2. Odpovědi na otázky v testu nejsou ukládány do databáze.
 3. Tato webová stránka používá cookies a jiné nástroje webových provozních analýz (např. Google Analytics, atd.). Pro více informací o souborech cookies najdete tu.
 4. Na této webové stránce se může nacházet vložený obsah (např. Videa, obrázky, články a podobně). Vložený obsah z jiných stránek se chová Stejně, jakoby návštěvník navštívil jinou webovou stránku.
  Tyto webové stránky mohou o vás shromáždí osobní údaje, používat soubory cookies, vkládat třetí-stranné sledování a monitorovat vaši interakci s vloženým obsahem, včetně sledování Vaší interakce s vloženým obsahem, pokud na dané webové stránce máte účet a jste přihlášení.

VI. Platební podmínky

 1. Za poskytnutí výsledku testu je uživatel povinen uhradit poskytovateli odměnu ve výši 99 Kč včetně DPH.
 2. Službu zpoplatnění zpracování testu na straně poskytovatele poskytuje
  podm-b2

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerý obsah serveru a forma zachycující tento obsah (grafický vzhled a úprava stránky) a jejich příslušné části jsou autorským dílem a podle příslušných autorskoprávních předpisů je každé jejich použití bez souhlasu autora nebo vlastníka licence je porušením autorských práv trestné.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Smluvní podmínky i bez předchozího souhlasu uživatele, a to tak, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách serveru. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Smluvních podmínek v účinnost, pokud není ve Smluvních podmínkách stanoveno pozdější datum.
 3. Poskytovatel neodpovídá za žádnou činnost uživatelů serveru ani za způsob, jakým ho využívají.
 4. Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2019

VIII. Kontaktní údaje poskytovatele